تصاویر سخنرانی دکتر رضایی در نشست دانشجوی پیشرو انتخابات پیش‌رو در دانشگاه شهید رجایی
{$sepehr_old_album_298}