آرزوی ديرينه
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت هفته دولت، طی یادداشتی با عنوان «آرزوی ديرينه» در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:

هفته دولت و یاد  شهیدان دولت را گرامی می داریم؛ به ویژه یاد مجاهدت ها و خدمات شهید محمدعلی رجایی و دانشمند مبارز، شهید  محمدجواد باهنر که هسته اولیه دولت اسلامی را در ایران شكل دادند.

شهيداني كه با خون خود كرسي مناصب دولتی را از آلودگی های گذشته پاک و پایه های دولت اسلامی را در ایران بنا کردند. دولت اسلامی آرزوی دیرینه مسلمانان بود که در ایران شکل گرفت و پاسداری از آن وظیفه اي شرعی به عهده همه دولتمردان است.

امیدواریم دولتمردان كشور در پاسخگویی به انتظارات مردم و بهبود وضعیت معیشتي آنان موفق باشند.
آرزوی ديرينه