دکتر محسن رضایی در توئیتر:
امنیت و ثروت با خام فروشی تامین نخواهدشد
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن رضایی»، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت :
 
در رابطه با منابع عظیمی همچون نفت و گاز دو نگاه وجود دارد.یک نگاه خام می‌گوید باید با صادرات منابع، واردکنندگان را به خود وابسته نگه داریم تا امنیت‌مان تامین شود.اما نگاه دیگر قائل به تبدیل منابع خام به ثروت و در نتیجه قدرت ملی است.امنیت و ثروت هرگز با خام فروشی تامین نخواهدشد.
امنیت و ثروت با خام فروشی تامین نخواهدشد