نام کتاب: نظریه ارزش و تعادل عمومی
نام نویسنده: محسن رضایی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴
معرفی اجمالی: پس از خاتمه جنگ تحمیلی عراق علیه ملت سرافراز ایران، فرصتی یافتم تا مجدداً تحصیلات دانشگاهی خود را پی بگیرم،با این تفاوت که وقوع انقلاب اسلامی و حوادث سیاسی متعاقب آن، مرا به این نتیجه رسانده بود، که ادامه تحصیلات قبل از انقلاب در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت مرا ارضا نخواهد کرد و باید مسیر جدیدی را انتخاب کنم.