نام کتاب: در مسیر ولایت
نام نویسنده: محسن رضایی
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۵
معرفی اجمالی: گزیده ای از سخنرانی ها و گفت و گوهای دکتر محسن رضایی