نام کتاب: پول، اعتبار و تعادل عمومى
زیر عنوان: Money, Credit and general Equilibrium
نام نویسنده: محسن رضایی
تاریخ انتشار:
معرفی اجمالی:

هدف از اين كتاب ارائه يك نظريّه عمومى پولى است. براى رسيدن به اين هدف چند اقدام صورت گرفته است. اول اينكه تعريف پول مورد بازنگرى قرار گرفته است. پول بعنوان پول صرفا ابزار مبادله است. مبادلات پولى و اقتصادى را تسهيل مى‏كند. ولى پول حامل ارزش است و لذا حامل متغيّرهاى پولى از قبيل، سپرده، اعتبار، دارائى و سرمايه مالى و درآمد نيز است و بر متغيّرهاى حقيقى تأثير مى‏گذارد.

مطالب این کتاب به صورت کامل تا هفته ی آینده منتشر خواهد شد