نام کتاب: رویارویی سوم و جهاد اقتصادی
نام نویسنده: محسن رضایی
ناشر: کمیل
تاریخ انتشار:
معرفی اجمالی:

نویسنده بر خود لازم می‌داند از همة کسانی با مساعی جمیلة خود موجبات چاپ و نشر این اثر را فراهم ساخته‌اند سپاسگزاری کند، از آنجا که مجال آن نیست که در این مختصر نام یکایک این عزیزان را یادآور گردد از خداوند متعال برای آنها عزت و موفقیت در خدمت به ملت مسئلت می‌شود.