نام کتاب: بررسی محتوایی اقتصاد مقاومتی در رسانه ها
نام نویسنده: محسن رضایی
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۴
معرفی اجمالی: مقوله و مفهوم اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهمترین اصول کافی و راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران است که سیاست های کلی آن طی سال های اخیر به تایید نهایی رهبر معظم انقلاب رسیده و به صورت یک سند بالا دستی به همه ارکان ابلاغ شده است.