نام کتاب: گزیده ای از کتاب فدرالیسم اقتصادی دکتر محسن رضایی
نام نویسنده: محسن رضایی
تاریخ انتشار:
معرفی اجمالی: تحلیل و براورد اوضاع جهانی و داخلی و وضعیت همسایگان و جهان اسلام، در شرایط کنونی وضعیتی را پدید آورد که لازمه آن برنامه ریزی و اقدام برای حرکتی جهشی در جهت پیشرفت اقتصادی است.