برچسب ها - بحران آمریکا
برچسب: بحران آمریکا
دیوانگی باشد پاسخی غلط به بحران های درونی آمریکاست ...
به عنوان تاکتیک برگزیده است خروج آمریکا از شورای حقوق... باشد پاسخی غلط به بحران های درونی آمریکاست واقعیت این... است که آمریکا نیاز به پول دارد وگرنه ایالت ها...
کد خبر: ۳۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲