برچسب ها - حسینقلی خان
برچسب: حسینقلی خان
نوشته ای کوتاه در صفحه اینستاگرام خود از سردار حسینقلی... خان بختیاری و فرزندانش یاد کرد ...
بالا حسینقلی خان بختیاری تصویر پایین از راست اسفندیار خان... سردار اسعد اول نجفقلی خان صمصام نخست وزیر علیقلی خان... سردار اسعد دوم حسینقلی خان بختیاری از والیان درستکار تاریخ... آنها جنگید نوه وی شیر علیمردان خان نیز با رضاشاه...
کد خبر: ۳۵۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹


محسن رضایی:
'علیمردان خان بختیاری' و بی بی مریم بختیاری' در شهر... از سردار اسعد بختیاری حسینقلی خان بختیاری سردار بی بی... مریم بختیاری و سردار علیمردان خان بختیاری به عنوان دلاوران... خارجی در برابر استبداد و ظلم و ستم رضاخانی ایستاد...
کد خبر: ۱۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵