یادداشت
خبرنامه
نظرات شما
رضایی: پشت چهره کاخ سفید،سیاهی است

" سید محمد "

نوشته است:
سلام بر دکتر رضایی آنانی که خواب رفاقت با آمریکا و سردمداران کاخ یزید را می بینند بدانند که پایانش کابوسی است که جز پریشانی نخواهد داشت.
------------------------------------
نظرسنجی
 
----