کد خبر: ۱۰۰۲|
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۶
فراخوان عمومی

فراخوان
مرکز اسناد دکتر محسن رضایی در نظر دارد عکسها و اسناد مرتبط با دکتر رضایی از دوران قبل از انقلاب تا کنون را جمع آوری نماید.
بدینوسیله از مخاطبین گرامی درخواست می شود هر نوع عکس و سندی که از دکتر محسن رضایی در اختیار دارند به دبیرخانه این مرکز ارسال تا در صورت انتشار، به نام خودشان منتشر گردد.
به منظور سهولت در ارسال مدارک؛ ایمیل، تلفن و آدرس اینترنتی به شرح زیر اعلام می شود.
info@rezaee.ir   : ایمیل
تلفن  : 09191160433 

نشانی : تهران صندق پستی 13185631
 

ارسال نظر