نه دی
کد خبر: ۱۱۶۶|
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۳
سالگرد حماسه آفرینی ملت ایران گرامی باد

راز ماندگاری این انقلاب اتکای به ایمان هاست، اتکای به خداست.لذا شما می بینید آن روزی که توده عظیم مردم در سرتاسر کشور احساس کنند که دشمنی ای متوجه انقلاب است، احساس کنند که جدی ای ویژه ای وجود دارد، بدون فراخوان حرکت می کنند می آیند.روز نهم دی شما دیدید در این کشور چه اتفاقی افتادو چه حادثه ای پیش آمد.دشمنان انقلاب که همیشه سعی می کنند راهپیمایی های ملیونی را بگویند چند هزار نفر آمده اند -حقیر کنند، کوچک کنند - اعتراف کردتد و گفتند در طول این بیست سال، هیچ حرکت مردمی به این عظمت در ایران اتقاق نیافتاده است.

کلید واژه های مطلب: ملت ایران ، 9 دی ، حماسه
ارسال نظر