کد خبر: ۲۰۹۴|
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۴ - ۰۱:۰۷
دولت در راستاي بهبود وضعيت توليدي و رسيدن به اهداف کلان توسعه‌اي کشور، بايد سرمايه‌هاي فراوان مردمي را وارد چرخه توليد و اقتصاد کند.

محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اهميت اقتصاد مقاومتي در برنامه‌هاي کلان اقتصادي کشور، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: مهم‌ترين پيامي که مقام معظم رهبري از ابلاغ اقتصاد مقاومتي به تمامي دستگاه‌ها داشتند، بسيج تمامي امکانات از قبيل سرمايه انساني، اجتماعي و مالي مردم براي بهبود اقتصاد و رشد و رونق توليد بوده است.
وي ادامه داد: مردم ايران سرمايه‌هاي عظيم مادي و معنوي فراواني را درخود به صورت نهان دارند که تمام اين سرمايه‌ها، به‌صورت غير مولد و بدون استفاده در اقتصاد کشور، راکد باقي‌مانده است.
رضايي گفت: بايد دولت با هوش و ذکاوت خود و همچنين با همت تمامي کارشناسان وابسته دولتي، در راستاي بهبود وضعيت توليدي و رسيدن به اهداف کلان توسعه‌اي کشور، سرمايه‌هاي فراوان غير مولد را در چرخه توليد به کار بگيرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از نبود توليدات مناسب در سطح نام کشور، تصريح کرد: متأسفانه بهره‌وري يکي از علل رکود و کاهش سطح منابع ملي در اقتصاد کشور است و تا زماني که بهره‌وري به اقتصاد ملي بازنگردد، طبيعتاً در طول فرآيند توليد يک محصول، مي‌تواند انقلابي رخ دهد.
وي افزود: با فاکتور بهره‌وري، مقاومت و رقابت‌پذيري در اقتصاد مي توانيم بار ديگر به اقتصاد توليد محور بازگرديم.
رضايي به وظيفه دولت نيز اشاره داشت و گفت:دولت بايد با اتخاذ تدابير مناسب و به‌کارگيري راه‌هاي مناسب در جذب سرمايه‌هاي مردمي، اقتصاد رکود زده را به‌وسيله سرمايه‌هاي مردمي فعال سازد.
وي در خصوص پيش‌بيني خود از آينده اقتصادي دولت يازدهم اظهارکرد: دولت تاکنون برنامه‌هاي استراتژيک و گسترده‌اي را شروع نکرده است و بيشتر منتظر نتيجه مذاکرات هسته‌اي بوده است، اميدواريم تا دولت در ماه‌هاي آتي با تنظيم برنامه ششم توسعه، طبق معيارهاي اقتصاد مقاومتي در مسير تحقق اهداف چشم‌انداز 20ساله کشور حرکت کند.


محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اهميت اقتصاد مقاومتي در برنامه‌هاي کلان اقتصادي کشور، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: مهم‌ترين پيامي که مقام معظم رهبري از ابلاغ اقتصاد مقاومتي به تمامي دستگاه‌ها داشتند، بسيج تمامي امکانات از قبيل سرمايه انساني، اجتماعي و مالي مردم براي بهبود اقتصاد و رشد و رونق توليد بوده است.
وي ادامه داد: مردم ايران سرمايه‌هاي عظيم مادي و معنوي فراواني را درخود به صورت نهان دارند که تمام اين سرمايه‌ها، به‌صورت غير مولد و بدون استفاده در اقتصاد کشور، راکد باقي‌مانده است.
رضايي گفت: بايد دولت با هوش و ذکاوت خود و همچنين با همت تمامي کارشناسان وابسته دولتي، در راستاي بهبود وضعيت توليدي و رسيدن به اهداف کلان توسعه‌اي کشور، سرمايه‌هاي فراوان غير مولد را در چرخه توليد به کار بگيرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از نبود توليدات مناسب در سطح نام کشور، تصريح کرد: متأسفانه بهره‌وري يکي از علل رکود و کاهش سطح منابع ملي در اقتصاد کشور است و تا زماني که بهره‌وري به اقتصاد ملي بازنگردد، طبيعتاً در طول فرآيند توليد يک محصول، مي‌تواند انقلابي رخ دهد.
وي افزود: با فاکتور بهره‌وري، مقاومت و رقابت‌پذيري در اقتصاد مي توانيم بار ديگر به اقتصاد توليد محور بازگرديم.
رضايي به وظيفه دولت نيز اشاره داشت و گفت:دولت بايد با اتخاذ تدابير مناسب و به‌کارگيري راه‌هاي مناسب در جذب سرمايه‌هاي مردمي، اقتصاد رکود زده را به‌وسيله سرمايه‌هاي مردمي فعال سازد.
وي در خصوص پيش‌بيني خود از آينده اقتصادي دولت يازدهم اظهارکرد: دولت تاکنون برنامه‌هاي استراتژيک و گسترده‌اي را شروع نکرده است و بيشتر منتظر نتيجه مذاکرات هسته‌اي بوده است، اميدواريم تا دولت در ماه‌هاي آتي با تنظيم برنامه ششم توسعه، طبق معيارهاي اقتصاد مقاومتي در مسير تحقق اهداف چشم‌انداز 20ساله کشور حرکت کند. - See more at: http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1680225#sthash.BlcwM9Mi.dpuf
کلید واژه های مطلب: اقتصاد مقاومتی ، بسیج ، اقتصاد
ارسال نظر