کد خبر: ۲۳۰۲|
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۲۳:۴۰
صداقت، تواضع، وفاداری و احساس مسئولیت، از خصوصیات بارز شهید شوشتری بود .
سردار سرلشکر محسن رضایی :
شهید شوشتری از نخستین افرادی بود که مقابل تجاوز دشمن بعثی عراق به کشور ایستاد. صداقت، تواضع، وفاداری و احساس مسئولیت، از خصوصیات بارز شهید شوشتری بود و این سردار شهید در زمینه تحکیم وحدت، محرومیت زدایی و ارائه خدمات همواره احساس مسئولیت می‌کرد.

ارسال نظر