کد خبر: ۲۳۰۴|
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۱
آئین گل مالی عاشورای حسینی صبح سه شنبه در خرم آباد برگزار شد.
آئین سنتی گِل مالی عاشورای حسینی صبح سه شنبه با حضور دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خرم آباد برگزار شد.

حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان
گزارش تصویری حضور محسن رضایی در مراسم سنتی گل مالی در لرستان

ارسال نظر