کد خبر: ۲۳۳۲|
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۴
برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهم آبان ماه 1394
گزارش تصویری از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
گزارش تصویری از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
گزارش تصویری از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
گزارش تصویری از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
گزارش تصویری از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
گزارش تصویری از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
گزارش تصویری از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
گزارش تصویری از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارسال نظر