کد خبر: ۲۳۷۶|
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۴
با سالمندانبا سالمندانبا سالمندانبا سالمندانبا سالمندانبا سالمندان
کلید واژه های مطلب: محسن رضایی ، خیریه ، سالمندان ، پیرزن ، پیرمرد
ارسال نظر