کد خبر: ۲۵۱۲|
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۰
دکتر محسن رضایی ضمن حضور در نخستین کنگره ملی سربازان صلح ضمن رونمایی از تمبر این کنگره، به ایراد سخنرانی پرداخت. تصاویر زیر از حاشیه این کنگره توسط سید علی اکبر آقامیری ثبت شده است.
گزارش تصویری از اولین کنگره ملی سربازان صلحگزارش تصویری از اولین کنگره ملی سربازان صلحگزارش تصویری از اولین کنگره ملی سربازان صلحگزارش تصویری از اولین کنگره ملی سربازان صلحگزارش تصویری از اولین کنگره ملی سربازان صلحگزارش تصویری از اولین کنگره ملی سربازان صلحگزارش تصویری از اولین کنگره ملی سربازان صلحگزارش تصویری از اولین کنگره ملی سربازان صلحگزارش تصویری از اولین کنگره ملی سربازان صلحگزارش تصویری از اولین کنگره ملی سربازان صلحگزارش تصویری از اولین کنگره ملی سربازان صلحگزارش تصویری از اولین کنگره ملی سربازان صلح
ارسال نظر