کد خبر: ۲۶۳۰|
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۹
سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی در جریان سفر هفته اخیر خود به استان خوزستان در جمع گردان جعفر طیار اهواز حاضر و برای این گردان به سخنرانی پرداخت. مجموعه ذیل قسمتی از تصاویر این دیدار است.
گزارش تصویری از سفر سرلشکر پاسدار محسن رضایی به خوزستان و مراسم گردان جعفر طیار اهوازگزارش تصویری از سفر سرلشکر پاسدار محسن رضایی به خوزستان و مراسم گردان جعفر طیار اهوازگزارش تصویری از سفر سرلشکر پاسدار محسن رضایی به خوزستان و مراسم گردان جعفر طیار اهوازگزارش تصویری از سفر سرلشکر پاسدار محسن رضایی به خوزستان و مراسم گردان جعفر طیار اهوازگزارش تصویری از سفر سرلشکر پاسدار محسن رضایی به خوزستان و مراسم گردان جعفر طیار اهوازگزارش تصویری از سفر سرلشکر پاسدار محسن رضایی به خوزستان و مراسم گردان جعفر طیار اهوازگزارش تصویری از سفر سرلشکر پاسدار محسن رضایی به خوزستان و مراسم گردان جعفر طیار اهوازگزارش تصویری از سفر سرلشکر پاسدار محسن رضایی به خوزستان و مراسم گردان جعفر طیار اهواز

عکاس : فرود عوض پور


ارسال نظر