کد خبر: ۲۹۵۲|
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۸
خبرگزاری بسیج: محسن رضایی با حضور در سالن همایش های سپاه عاشورا، با جمعی از پیشکسوتان این سپاه دیدار کرد.
حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)حضور محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا (بسیج)
ارسال نظر