کد خبر: ۳۰۱۲|
تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۸
دکتر محسن رضایی عصر روز دوشنبه در همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تعاون و اقدام و عمل که در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، گفت: دولت از پروژه محوری به هدایتگری وحمايت محوري باید روی بیاورد. گزارش تصویری این همایش را می توانید در زیر مشاهده کنید .

گزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضایی

گزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضاییگزارش تصویری همایش اقتصاد مقاومتی تعاون و اقدام و عمل با حضور دکتر محسن رضایی
ارسال نظر