کد خبر: ۳۰۷۶|
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۶
دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح یکشنبه بیست و چهارم مردادماه از مرکز کنترل فضای کشور برج و اپروچ در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد بازدید و در جمع هیأت مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به سخنرانی پرداخت.
گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد


گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در فرودگاه مهرآباد
ارسال نظر