کد خبر: ۳۲۶۳|
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۳
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پنجشنبه‌شب دوم دی‌ماه 1395 در اختتامیه جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها در اهواز حاضر و به ایراد سخنرانی پرداخت. تصاویر زیر بخشی از این جشنواره را به نمایش می گذارد.
گزارش تصویری از حضور دکتر محسن رضایی در نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما
گزارش تصویری از حضور دکتر محسن رضایی در نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما
گزارش تصویری از حضور دکتر محسن رضایی در نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما
گزارش تصویری از حضور دکتر محسن رضایی در نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما
گزارش تصویری از حضور دکتر محسن رضایی در نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما
گزارش تصویری از حضور دکتر محسن رضایی در نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما
گزارش تصویری از حضور دکتر محسن رضایی در نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما
گزارش تصویری از حضور دکتر محسن رضایی در نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما
گزارش تصویری از حضور دکتر محسن رضایی در نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما
گزارش تصویری از حضور دکتر محسن رضایی در نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما
گزارش تصویری از حضور دکتر محسن رضایی در نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما
گزارش تصویری از حضور دکتر محسن رضایی در نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما
گزارش تصویری از حضور دکتر محسن رضایی در نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما
ارسال نظر