کد خبر: ۳۳۰۴|
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۰
سردار‌سرلشکر‌پاسدار محسن رضایی، جمعه 18 دی 1395 در جمع هزاران نفر از عشایر غیور ایل خزل و ایل ارکوازی ، شوهان و مردم و مسئولان استان ایلام، به ایراد سخنرانی پرداخت. تصاویر ذیل گوشه ای از این مراسم می باشد.
گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵

گزارش تصویری سفر سرلشکر محسن رضایی به استان ایلام در دی ماه ۹۵
ارسال نظر