کد خبر: ۳۳۸۲|
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۵
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوشنبه شب ٩٥/١٢/٩ در جمع مردم شهرستان زرین شهر حاضر و به ایراد سخنرانی پرداخت. مطالب ذیل اهم سخنان وی در این جلسه است.
  • بعد از پیامبر اکرم(ص) جهان اسلام ازیک طرف گسترده ، اما از درون دچار فروپاشی شد. موریانه هایی از درون  به درخت  تناور جهان اسلام آسیب زدند.

  • ظاهر خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) به باغ فدک اشاره دارد، اما حضرت  به این بهانه ، خطاب به حکام جوامع اسلامی، خطرات بزرگي را كه  در كمين جهان اسلام بوده، هشدار داده و مردم را به اطاعت از امام به عنوان شاخص وحدت و نظام مندي جامعه  فراخوانده اند. 

  • هر ملتی یک وجه دروني و یک دنیای  بیرونی دارد. ممکن است حکومتي در بیرون وجه قدرتمندی داشته  اما از درون درحال فروپاشی باشد. همزمان كه به گسترش حوزه نفوذ اهمیت می دهیم ، بايد به مراقبت ازدرون هم بپردازیم.

  • در داخل کشور، ناکارآمدی، فساد و انحراف  مانند یک بمب عمل می کنند.  پس باید با غربزدگی و تحجر مبارزه کرد؛ زيرا  اگر با این آسیب ها مبارزه نکنیم از داخل تهی می شویم. 

  • امامت به جامعه،  وحدت و انسجام می بخشد.جامعه اسلامی با فراموش کردن این اصل، در طول تاریخ دچار انحراف شد. با اين حال ملت ما از  ابتدای انقلاب ، این ستون الهي را حفظ کرده است.

  • در حوادث سال 88، اگر معترضان  به نظام مندي جامعه اسلامي توجه و شکایت خود را از راه قانون دنبال می کردند، نظم کشور مخدوش نمی شد.

  •  برای مقابله با فساد، به انضباط انقلابی  نياز داریم که امام علی(ع) با آهن گداخته اي که به دست برادرش داد، نمونه متعالی آن است.

کلید واژه های مطلب: محسن رضایی ، لنجان ، اصفهان ، زرین شهر
ارسال نظر