کد خبر: ۳۷۹۱|
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۴
«دشمنان ما مخصوصا با توجه به شرایط حضرت امام خمینی به این نتیجه رسیده‌اند که اگر کوچکترین امتیازی به میانه روها بدهند، امام از آن امتیاز استفاده می‌کند و امتیازی هم نمی‌دهد. خود همین عامل به ما اطمینان می‌دهد که دنیا راه وسطی ولو برای کوتاه مدت باقی نمی‌گذارد».
به گزارش پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌دکتر‌رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

آمریکا و غرب با وجود شکست صدام در جنگ، حاضر به پذیرفتن مرزهای بین‌المللی ما نشدند. در یکی از مصاحبه‌های سال ١٣۶۵ گفتم «دشمنان ما مخصوصا با توجه به شرایط حضرت امام خمینی به این نتیجه رسیده‌اند که اگر کوچکترین امتیازی به میانه روها بدهند، امام از آن امتیاز استفاده می‌کند و امتیازی هم نمی‌دهد. خود همین عامل به ما اطمینان می‌دهد که دنیا راه وسطی ولو برای کوتاه مدت باقی نمی‌گذارد».
با آن که رهبری معظم انقلاب در برجام نسبت به طرف‌های مقابل نرمش قهرمانانه نشان دادند و دولت هم امتیازاتی به آنها داد، ولی در عمل آمریکا زیر امضای خود زد. بنابراین راه ارتباط با دنیا از اقتدار و کارآمدی داخلی و همراهی مردم با دولت می‌گذرد. حضور بین‌المللی حق ملت ماست. باید آن را با قدرت و تدبیر به دست آوریم.

اقتدار و کارآمدی داخلی
ارسال نظر