کد خبر: ۳۸۰۲|
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۲
دکتر محسن رضایی به منظور عیادت از مصدومان حادثه تروریستی اهواز و بررسی وضعیت حادثه دیدگان به استان خوزستان سفر کرد.
گزارش تصویری عیادت دکتر محسن رضایی از حادثه دیدگان حمله تروریستی اهواز

گزارش تصویری عیادت دکتر محسن رضایی از حادثه دیدگان حمله تروریستی اهواز

گزارش تصویری عیادت دکتر محسن رضایی از حادثه دیدگان حمله تروریستی اهواز

گزارش تصویری عیادت دکتر محسن رضایی از حادثه دیدگان حمله تروریستی اهواز

گزارش تصویری عیادت دکتر محسن رضایی از حادثه دیدگان حمله تروریستی اهواز

گزارش تصویری عیادت دکتر محسن رضایی از حادثه دیدگان حمله تروریستی اهواز

گزارش تصویری عیادت دکتر محسن رضایی از حادثه دیدگان حمله تروریستی اهواز
ارسال نظر