کد خبر: ۳۸۱۶|
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱
سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی شامگاه دوشنبه 28 آبان ماه در سالن اجتماعات یادمان شهدای هفتم تیر در سرچشمه تهران
گزارش تصویری؛ حضور دکتر محسن رضایی در مراسم پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت

گزارش تصویری؛ حضور دکتر محسن رضایی در مراسم پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت

گزارش تصویری؛ حضور دکتر محسن رضایی در مراسم پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت

گزارش تصویری؛ حضور دکتر محسن رضایی در مراسم پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت

گزارش تصویری؛ حضور دکتر محسن رضایی در مراسم پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومتگزارش تصویری؛ حضور دکتر محسن رضایی در مراسم پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت

گزارش تصویری؛ حضور دکتر محسن رضایی در مراسم پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت

گزارش تصویری؛ حضور دکتر محسن رضایی در مراسم پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت


گزارش تصویری؛ حضور دکتر محسن رضایی در مراسم پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت

گزارش تصویری؛ حضور دکتر محسن رضایی در مراسم پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت

گزارش تصویری؛ حضور دکتر محسن رضایی در مراسم پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت


ارسال نظر