از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت:
کد خبر: ۳۸۷۰|
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۳
دکتر محسن رضایی طی احکام جداگانه ای روسای کمیسیونهای علمی،فرهنگی واجتماعی و کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کرد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی احکام جداگانه‌ای آقایان حسین مظفر و سید مصطفی میرسلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به ریاست کمیسیونهای علمی، فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه و دبیران کمیسیونهای مشابه مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.

لازم به یادآوری است، مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق آئین نامه داخلی، پنج کمیسیون دارد که روسای آنها را خود اعضای همان کمیسیون انتخاب می کنند و دبیران هر یک از کمیسیونها را دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب می کند. این افراد با حفظ سمت به عنوان روسای کمیسیونهای متناظر در دبیرخانه از سوی دبیر مجمع نیز منصوب می شوند.

ارسال نظر