کد خبر: ۳۸۷۴|
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۷
برخی ازافراد به تنهایی تاریخ ساز هستند؛ تبلور روحیات مملو ازجسارت واعتماد بنفس وتدبیر یک ملت هستند ؛منش وعملکردشان ترسیم کننده یک خط سیر فکری است اینچنین افرادی را درتاریخ انقلاب اسلامی می توان سراغ گرفت شهید بهشتی؛شهید مطهری و.... نگاه به محسن رضایی نه بعنوان دبیرمجمع تشخیص مصلحت بلکه بعنوان یک تفکراست ؛تفکری اصیل انقلابی ومعتقدی عملگرا وملتزم به ولایت.
درفراز نشیب های انقلاب جناح های سیاسی بارها مصالح خود را برمنافع ملی ورهبری انقلاب ترجیع دادند.اما درطول چهاردهه ازعمر انقلاب اسلامی اقا محسن امام خمینی (ره)همچنان مصمم وبااراده ای برخاسته ازتفکری انقلابی چه دردوران امام (ره)وسپس دوران سکانداری کشتی انقلاب به دست باتدبیرمقام معظم رهبری التزام عملی خودرابدون درنظر گرفتن هرمصلحت سیاسی به رهبری نظام اثبات نمودند.
محسن رضایی یک تفکراست؛ تفکری که امام( ره )آن راقبول داشت وبه اواعتماد وفرماندهی هشت سال دفاع مقدس رابه عهده اقا محسن۲۷ساله گذاشت.
یک پاسدار دربرابر دهها ژنرال جبهه مقابل !حتی تصور فرماندهی سپاه یک کشور توسط یک پاسدار بدون نشان های نظامی دربرابرارتشی کاملا مکانیزه با‌ژنرال های دوره دیده وکارآزموده درمخیله هم امکان پیروزی وحتی دفاع رانداشت! اما به لطف خدا واعتقاد واراده ای مصمم فصل نوینی درتاریخ جنگ های نظامی گشوده شد. تفکری که درآن خرازی ها؛همت ها؛باکری ها و...جای داشتند ودرسخت ترین شرایط دوران جنگ باحداقل امکانات وتجهیزات نظامی با باروحیه مملو ازجسارت وخودباوری ماشین جنگی دشمن رازمینگیر کردند.تفکری که دردوران بعداز جنگ با همان اراده پولادین واخلاص می توانست کشور را به رشد وتوسعه برساند اما افسوس عرصه براین تفکر انقلابی توسط جناح های سیاسی که دست اندازی به قدرت را برای رانت ها ومنافع خواستند وکاری کردند که بجای ایجاد مجال برای ظهور وبروز چهره هایی چون سرداران دوران دفاع مقدس امثال بابک زنجانی مجال حضوریافتند.
محسن رضایی یک تفکراست تفکری انقلابی ؛سرداری بی پیرایه وفرمانده رزمندگانی که که وطن را اززیرچکمه های دشمن متخاصم رهانید والبته درکنارتواضع وفروتنی او هیچگاه ازاین اسطوره ملی به پاس هاخدماتش بعنوان فرمانده ارشد نظامی تجلیلی نشد .چرا که تجلیل ازاین فرمانده کهنه کار درواقع تجلیل از شهدا وسرداران شهید وجانبازان بی ادعایی بودکه بادرک انقلابی دشمن را به زانودرآمدند.رسم تجلیل ازمردگان را منسوخ وبزرگان خدمتگزار وسردارانی که امنیت امروز کشور مدیون آنهاست تجلیل واین تجلیل قدردانی ازعمری خدمت گرانسنگ به انقلاب ؛میهن واسلام است.
ارسال نظر