کد خبر: ۳۹۲۱|
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۶
فعالیت های ستاد جهاد توانمندسازی محرومین با هماهنگی دهیاران برای بازسازی روستای سیلزده «بابازید» از توابع شهرستان پلدختر
گزارش تصویری از روند بازسازی روستای سیل زده بابازید توسط ستاد جهاد توانمندسازی محرومین
گزارش تصویری از روند بازسازی روستای سیل زده بابازید توسط ستاد جهاد توانمندسازی محرومین
گزارش تصویری از روند بازسازی روستای سیل زده بابازید توسط ستاد جهاد توانمندسازی محرومین
گزارش تصویری از روند بازسازی روستای سیل زده بابازید توسط ستاد جهاد توانمندسازی محرومین
گزارش تصویری از روند بازسازی روستای سیل زده بابازید توسط ستاد جهاد توانمندسازی محرومین
گزارش تصویری از روند بازسازی روستای سیل زده بابازید توسط ستاد جهاد توانمندسازی محرومین
گزارش تصویری از روند بازسازی روستای سیل زده بابازید توسط ستاد جهاد توانمندسازی محرومین
ارسال نظر