کد خبر: ۴۱۸۰|
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۵
دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح چهارشنبه هفتم آبان با شیخ اکرم کعبی دبیرکل جنبش نجبا دیدار و گفتگو کرد. گزارش تصویری این دیدار به شرح ذیل می‌باشد.
گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت با شیخ اکرم الکعبی

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت با شیخ اکرم الکعبی

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت با شیخ اکرم الکعبی

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت با شیخ اکرم الکعبی

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت با شیخ اکرم الکعبی

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت با شیخ اکرم الکعبی

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت با شیخ اکرم الکعبی

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت با شیخ اکرم الکعبی

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت با شیخ اکرم الکعبی

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت با شیخ اکرم الکعبی

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت با شیخ اکرم الکعبی

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت با شیخ اکرم الکعبی

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت با شیخ اکرم الکعبی
ارسال نظر