کد خبر: ۴۳۱۲|
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۳
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح پنجشنبه 18دیماه با حضور در یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی که در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج برگزارشد یاد و خاطر شهید قاسم سلیمانی را گرامی داشت.
گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندجگزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج 
گزارش تصویری حضور دکتر محسن رضایی در یادواره شهید سلیمانی در سنندج

ارسال نظر