کد خبر: ۴۴۱۴|
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۰
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در «نشست هم اندیشی بایسته های رونق تولید و کارآفرینی در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور» مورخ 1 اسفند 1399 در اتاق بازرگانی اصفهان، از فعالان اقتصادی و کارآفرینان خواست اولویت های خود برای ایجاد تحول در برنامه هفتم توسعه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنند و به تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره برنامه هفتم کمک ‌کنند. گزارش تصویری:
گزارش تصویری:

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان

گزارش تصویری: هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم در اتاق بازرگانی اصفهان


ارسال نظر