در این فیلم که توسط مرحوم محمود اصفهانی(باهنر) ضبط شده؛ پس از چند لحظه شعار دادن رزمنده‌ها؛ اقامۀ نماز جماعت ظهر توسط مرحوم حاج‌ علی منتظری دیده می‌شود که طی آن دوربین تلاش دارد حضور محسن رضایی در صف نماز را به تصویر بکشد.

پس از خواندن دعای وحدت؛ توسط حاضرین و در فاصلۀ بین دو نماز؛ اصفهانی به سراغ فرمانده سپاه می‌رود تا با او مصاحبه کند ولی محسن رضایی مشغول نماز مستحبی شده و این مصاحبه به بعد از نماز جماعت عصر موکول می‌شود.

رضایی در صحبت‌هایش چند تذکر به نیروها می‌دهد. اولین تذکر در خصوص چیدمان نیروهای بعثی در چندین ردیف دفاعی است که فرمانده سپاه تاکید می‌کند کسی اجتهاد به رأی نکند و اسرا را از بین نبرد.
دومین تذکر اصلی فرماندۀ سپاه در این صحبت کوتاه؛ بر می‌گردد به لزوم حفظ سازمان نیروهای حمله‌کننده و مسائل دیگری مانند اهمیت شناخت زمین.

بسیاری از چهره‌هایی که در این فیلم دیده می‌شود؛ در عملیات‌های بعدی به شهادت می‌رسند.

تعداد بازدید : 73