کد خبر: ۶۵۱|
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۱
کجا هستیم ؟ کجا باید رفت ؟ چرا با محسن رضایی؟

با نگاهی به روند پیشرفت کشور در عرصه های گوناگون سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی چنین به نظر می رسد که نظام جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی ، دفاعی و امنیتی  در منطقه به جایگاه قابل قبولی رسیده اما در زمینه های  اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی دچار عوارضی چون مدیریت متمرکز ، ساختار اداری عریض و طویل ، اقتصاد دولتی و وابسته به نفت ، تورم و گرانی ، بیکاری ، اعتیاد ، طلاق ،گسست بین نسلی و چالش های هویتی مواجه است . 
       بی تردید نوسازی نظام مدیریت اجرایی کشور ،  مردمی کردن اقتصاد است وکاهش وابستگی آن به نفت  و رفع معضل اشتغال و تورم تاثیر آن بر متغییر های فرهنگی و اجتماعی و توجه به شاخصه های زندگی مطلوب  همراه با نظام آموزشی ، رفاهی ، بیمه و سلامت با تمرکز زدایی و استفاده از همه ظرفیت های علمی فارغ از وابستگی های حزبی و گروهی امکان پذیر است.
      دست یابی به این مهم بدون برنامه و نگاه جامع و بلند مدت از یک سو و قرار گرفتن شخصیتی توانمند در راس قوه اجرایی  و تشکیل دولتی فراگیر از همه دلسوزان و نخبگان امکان پذیر نیست . امروزه باید برنامه محوری جای شخص محوری و گروه محوری را بگیرد و دل انتخابات برنامه ای جامع و عملیاتی برای برون رفت از این معضلات بیرون آید.

الف) وی‍‍ژگی های فردی: با نگاهی  به شرایط موجود از یک سو  و چشمانداز کشور،می توان چنین نتیجه گرفت که  رییس جمهور آینده باید به لحاظ خصوصیات و ویژگیهای فردی از چنان ظرفیت، تجربه و جایگاهی در بین ارکان نظام، نخبگان و افکار عمومی برخوردار باشد که اجماع حداکثری در سطح مراجع تاثیرگذار در ساخت قدرت و حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی و نخبگان کشورایجاد نماید و بتواند با بسیج همه توانمندیها و تحولی بنیادی، به آزمون و خطاهای مدیریتی سه دهه اخیر پایان داده و فرصتهای پیشرو را مغتنم شمرده و طرحی نو در اداره مدیریت کشور دراندازد.
ب) برنامه محوری: فردمحوری در دولتهای گذشته، آفتی بزرگ در اداره امور اجرایی کشور بوده است. در انتخابات آینده رییس جمهوری شایسته است برنامه محوری به یک مطالبه عمومی در بین نخبگان و افکار عمومی تبدیل شود. بدون شک ارائه برنامههای کلیشهای که از عمق و پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد، برای آینده حساس کشور کارساز نیست. باید برنامهای در مرکز توجه افکار عمومی و نخبگان قرار گیرد که حاصل سالها بررسی عمیق، پژوهش عالمانه، توجه به محذورات و مقدورات داخلی و بین المللی و البته حاصل تجارب اندوخته شده کارشناسان و دست اندرکاران اداره کشور باشد.
ج) تواناییهای اجرایی: داشتن برنامه منسجم و عالمانه شرط لازم موفقیت در پیشبرد و توسعه همه جانبه کشور است اما شرط کافی نیست. به همین دلیل موفقیت رئیس جمهور آینده در اجرای برنامههای مطلوب و واقع گرایانه مستلزم تواناییهای شخصی، همکاران و تیمهای عملیاتی منسجم و کارآمد و همراه نمودن مردم، نخبگان و شخصیتهای متنفذ و تاثیرگذار نظام است.
با توجه به موارد مذکور به نظر میرسد ، در بین نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری آینده محسن رضایی از ظرفیت و توانمندی بالاتری نسبت به دیگران برای در دست گرفتن سکان مدیریت اجرایی کشور و تشکیل دولت آینده به دلایل زیر برخوردار است:
1- بهره گیری از توانمندی افراد بزرگ در دولت آینده:
شرایط موجود و آینده پیشروی کشور تشکیل یک دولت جمعی، فراگیر و کارآمد با حضور نیروهای شاخص، باتجربه و آزمون پس داده را ایجاب مینماید. تشکیل چنین دولتی مستلزم قرار گرفتن شخصی در راس آن است که، هم اراده و اعتقاد به تشکیل دولت جمعی و فراگیر داشته و هم ظرفیت و شخصیت او به گونه ای باشد که افراد توانمند باسابقه و با تجربه، از جمله کاندیداهای مطرح و شخصیتهای بزرگ کشور، در کابینه دولت آینده با او همکاری نمایند.
 به نظر میرسد محسن رضایی که شعار تشکیل دولتی فراگیر با حضور توانمندترین، کارآمدترین و شاخصترین چهره های متخصص و متعهد کشور از شعارهای کلیدی او، در برنامه های اعلامی چند سال گذشته اش میباشد، از چنان اراده، اعتقاد و ظرفیتی برخوردار است. دکتر رضایی با سوابق و توانمندی خود به دنبال تشکیل دولتی خواهد بود که؛ 1- کاندیداهای مطرح برای ریاست جمهوری دور آینده نیز در درون آن دولت حضور خواهند داشت.
2- از ظرفیت شخصیتهای بزرگ کشور که دارای تجارب ارزندهای در مدیریت اجرایی نظام جمهوری اسلامی میباشند و شهرت و وجهه بین المللی آنها نیز مورد توجه میباشد، در دولت آینده بهره گرفته و در حل و فصل مسائل مهم داخلی و بین المللی از توانمندی آنان استفاده خواهد کرد.
2- آگاهی از  رمز عبور کشور از مشکلات فلج کننده اقتصادی:
تردیدی نیست که در سالهای گذشته، شرایط فعلی و حتی در سالهای آینده مهمترین مشکل مردم اقتصاد و عمده ترین عامل نارضایتی در جامعه وضعیت نامطلوب و آزاردهنده معیشت است. عواملی نظیر گرانی، بیکاری، تورم، اعتیاد، طلاق و ... که ریشه در ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور دارد، مردم را دل آزرده کرده و سطح نارضایتی را در جامعه افزایش داده است. محسن رضایی به دلیل پیشبینی چنین شرایطی از سالها قبل، که اسناد آن نیز موجود است، با بهره گیری از توان تخصصی و نخبگی کشور و با فراخواندن بسیاری از متخصصین حوزه اقتصاد و رصد دقیق اوضاع و شرایط کشور با تدوین برنامه هایی واقعگرایانه و عملیاتی، به اعتراف بسیاری از نخبگان و افراد باتجربه کشور، آمادگی و توانایی لازم را برای حل این معضل اساسی کشور به دست آورده و به دلایل زیر تنها گزینهای است که در شرایط موجود توانایی عبور دادن کشور از این گردونه سخت و پیچیده را دارد:
الف) علم اقتصاد را با رویکرد شرایط اقتصادی ایران و جامعه بینالمللی به صورت تخصصی فراگرفته و اکنون استاد دانشگاههای بزرگ کشور در رشته اقتصاد است.(در دانشگاه علم و صنعت ، اقتصاد ایران، در دانشگاه تهران ، محیط کسب و کار و در دانشگاه اهواز اقتصاد کلان تدریس میکند).
ب) اقتصاد دانایی محور و رویکرد بهره گیری از اقتصاد مجازی، امروز در سطح اقتصادهای ملی و بین المللی، با توجه به تحولات عظیم علمی، تکنولوژیکی و ارتباطی، مورد توجه متخصصین حوزه اقتصادی است. محسن رضایی با  تکیه بر تخصص خود در این زمینه و بهرهگیری از تجارب متخصصین این حوزه با تاکید بر این دو محور مهم توسعه ای، پیشرفت اقتصادی را شتاب خواهد بخشید.
ج) با کارشناسان اقتصادی هر سه دولت(هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد) در تعامل نزدیک بوده، اطلاعات و نظریات آنها را از نزدیک شنیده و نقاط ضعف و قوت آنها را به صورت علمی و در نتیجه چندین سال دقت و واکاوی تدوین و جمعبندی نموده است.
د) از سال 76 تاکنون رئیس کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و راهبری و تنظیم سیاستهای مهم و کلان اقتصادی کشور را برعهده داشته است. چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی اصل 44 برگرفته از تفکر استراتژیک ایشان در این کمیسیون تهیه، طراحی  و به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده و بدینوسیله سنگ زیرین اولین برنامهریزی کلان در تاریخ کهن ایران را در کشور به خود اختصاص داده است.
ه) در سالهای فرماندهی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آنگاه که جنگ به پایان رسیده و صدها وسیله مهندسی در سپاه بلااستفاده مانده بود و ظرفیت پیمانکاری کشور نیز به فعلیت نرسیده بود، با هوشمندی بی بدیل خود، قرارگاه سازندگی را بنیان نهاد تا ملت عزیز ایران شاهد ساخت بزرگترین سدها و زیرساختها و اتوبانها و جاده های کشور توسط این قرارگاه باشند. هرچند امروز ظرفیت بالای پیمانکاری بخش خصوصی کشور توانایی لازم در برعهده گرفتن مسوولیت خطیر سازندگی را در کشور دارد.
3- کشور با تهدیداتی بزرگ و البته فرصتهایی کم نظیر مواجه است
کشور، در سالهای اخیر به اصطلاح قد کشیده است. لذا هم تهدیدات بزرگی بر سر راهش قرار گرفته و هم فرصتهایی بینظیر و دست یافتنی دارد. همزمان جامعه ما که جامعهای جوان، مستعد و تحصیل کرده است نیز، توقعات و انتظارات فوق العاده تغییر کرده و ارتقا یافته است. گرایشها و ذائقه جامعه از غذا خوردن، لباس پوشیدن، از سبک زندگی تا تفریحات و سرگرمیها از دسترسی به اطلاعات تا مقایسه خود با ملل دیگر و از بسیاری زمینه ها و در بین کلیه اقشار اجتماعی متحول گردیده است. امروزه انتظارات مردم ایران در حد ثروتمندترین مردم دنیاست.
به همین دلیل کشور بزرگ ایران نیاز به دولتی کارآمد و قوی دارد. دولت آینده باید آنچنان کارآمد و با کیفیت باشد که بتواند تهدیدات بزرگ را خنثی، از فرصتهای پیشرو بهره برداری و به انتظارات و توقعات تحول یافته مردم پاسخ گوید. تنها راه رسیدن به چنین اهدافی بزرگ، تشکیل دولتی جمعی و کارآمد است. محسن رضایی مصمم است، دولتی جمعی، و فراگیر را با حضور نیروهای ارزشی و توانمند تشکیل و اغلب کاندیداهای مطرح ریاست جمهوری آینده و نیروهایی در این سطوح را در درون دولت مورد نظرش برای کمک به توسعه و آبادانی کشور به صحنه آورد. ایشان معتقد است به جای تشکیل یک دولت تک نفره، که سایر اعضاء کابینه فقط دنباله روی او بوده و مدام به منازعه با سایر ارکان مدیریتی کشور و نظام کشیده میشود، باید دولتی عقلایی و مبتنی بر خرد جمعی تشکیل و اختلافات را در مسیر منطقی هدایت و حداکثر توانمندی جامعه را برای اداره کشور به صحنه آورد. تقریبا همه کاندیداهای مطرح و اکثر قریب به اتفاق مدیران سرشناس و موفق کشور در مجموعه های تحت هدایت و فرماندهی محسن رضایی تربیت یافته و به بالندگی رسیده اند. آیا اکنون با آن کوله بار عظیم تجربه و با این عزم و اراده راسخ و با برنامه یک بار دیگر نمیتواند همه آن مدیران پرورش یافته موفق را در زیر سقف دولت جمع کرده و توانمندی و تجارب آنان را به عرصه مدیریت کشور فرا بخواند؟ و آیا در بین کاندیداهای مطرح کسی غیر از دکتر رضایی از چنین توانمندی، جامعیت، ظرفیت و ارادهای برخوردار است؟
4- ضرورت عقلانی سازی مدیریت کشور به منظور ایجاد آرامش، نشاط و امید به آینده در جامعه:
اختلافات سیاسی در جامعه و حتی در درون حاکمیت در برخی موارد به منازعه کشیده شده و روح و روان جامعه را نیز آزرده است. تشکیل شورای حل اختلاف بین قوای سه گانه که روسای آنها هر سه از اصولگرایان نیز هستند، نشان از ضرورت یک تدبیر اساسی برای آینده دارد. در هر سه دولت (هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد) نوع رفتار دولت باعث تنش و حتی دل آزردگی رهبر انقلاب گردیده است، این مسائل باید در دولت آینده حل و فصل گردد.
در عرصه اجتماعی نیز اختلاف سلیقه های اصولگرایان و اصلاحطلبان به منازعه و جدال کشیده شده است.
اختلافات حادث شده در درون جبهه اصولگرایان نیز، آبستن کشمکشها و منازعات شدید و بینتیجه سیاسی در آینده است. برای پایان دادن به این منازعات و هدایت اختلاف سلیقه ها در راستای رقابتهای سازنده و مفید به حال کشور، باید دولتی با ظرفیت و تحمل بالا، با روحیه همکاری و هماهنگی با استراتژی هم افزایی در راستای توسعه کشور با جوهره کار و تلاش جمعی، عقلایی و هدفمند تشکیل گردد. سوابق، روحیات و توانمندیهای محسن رضایی با تشکیل چنین دولتی سازگار بوده و استراتژی حتمی ایشان شکل دادن به دولتی با خصوصیات مذکور است. محسن رضایی با وجود آنکه با هر سه دولت و هر دو جناح مطرح کشور، دارای اختلاف نظر بوده است اما در تعاملی سازنده، هم از آنان انتقاد نموده و هم همکاری داشته است. هم بر بیان نظرات خیرخواهانه خود اصرار داشته است و هم در بیان حق در طول همه دورانهای گذشته ذرهای کوتاهی ننموده است و در عین حال اختلاف خود با آنان را به منازعه و دعوا نیز نکشانده است.
در جریان مناظرات تاریخی انتخابات سال 88 همگان شاهد صبر بردباری و ادب و اخلاق  ایشان در مواجهه با طوفان بیاخلاقیهای آن مناظرات بودیم.
5- ضرورت نوسازی و تحول عظیم در مدیریت کشور:
تجارب چند دهه اخیر و آزمون و خطاهای دولتهای گذشته و وضع مدیریتی کشور در حوزههای اجرایی گویای یک نابسامانی مزمن و آشفتگی نگران کننده است. بدون از دست دادن زمان بیشتر، ماشین مدیریتی کشور را باید به تعمیرگاه برد و با دقت و ظرافت آن را بازسازی و نوسازی کرد. بازسازی و نوسازی نظام مدیریتی کشور نیازمند طراحی عالمانه، برگرفته از بررسیهای عمیق و کارشناسانه و منطبق  بر واقعیات ایران اسلامی است.
محسن رضایی طی سالهای گذشته با تعمق و تفکر و با بهره گیری از تجارت و تخصص صدها کارشناس و نخبه، چنین طرحی را به سامان رسانده است. از جمله: الف) طرح فدرالیزم اقتصادی ایشان یک بازسازی منطقی و علمی برای تقویت مدیریت اقتصادی کشور و توسعه هدفمند مردمی کردن اقتصاد و اجرای کامل سیاست های اصل 44 است. ب) سبک مدیریتی ایشان مبتنی بر رویکردی اجتماعی محور بوده و بر الگوی زندگی با نشاط ، امید بخش و برخوردار از شاخص های بالای امید به زندگی ، رفاه و سلامت استوار است.
ج) تجربه و مهارت ایشان در شناسایی و تربیت نسلهای جوان مثالزدنی است. شناخت فرماندهان جوان و تحولگرا در دوران فرماندهی جنگ، در اقصی نقاط ایران پهناور فراموش ناشدنی است. اکنون نیز میتواند با دردست گرفتن مدیریت اجرایی کشور، نسلهای سوم و چهارم انقلاب را برای آینده کشور مهیا کند. او مصمم است تا هزاران مدیر جوان را برای مدیریت آینده کشور آماده سازد.
6) باور و اعتقاد جدی به تاثیرگذاری نخبگان:
محسن رضایی نخبگان کشور در حوزههای تخصصی مختلف را نقطه آغازین توسعه در کشور میداند. سالهاست که در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدها نخبه در کمیسیونهای تخصصی مختلف مستقیما زیر نظر ایشان مشغول پژوهش، برنامه ریزی و طراحی برای آینده کشورند. از آنجاییکه مدتهاست نسبت به نخبگان کم مهری شده است وی با قرار گرفتن در راس مدیریت اجرایی کشور مجددا بین نخبگان و نظام پیوند برقرار خواهد کرد و آنان را در توسعه همه جانبه کشور سهیم خواهد کرد.
 

ارسال نظر