با تاکید بر جایگاه آرامش و امنیت منطقه در ایجاد جهش اقتصادی؛
کد خبر: ۲۳۶۴|
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۷
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در افتتاحيه همايش فرصتهاي سرمايه گذاري در كيش با تاکید بر جایگاه امنیت در ایجاد جهش اقتصادی خطاب به بیگانگان گفت:فكر تغيير مرزهاي بين المللي را از ذهن خود خارج كنيد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضایی»، در افتتاحيه همايش فرصتهاي سرمايه گذاري در كيش تحت عنوان اقتصاد مقاومتي ومناطق آزاد به ایراد سخنرانی پرداخت.
دکتر رضایی گفت: اقتصاد مقاومتي چه در تحريم وچه پس از تحريم تهيه شده است اقتصاد را مانند فنر مي سازد كه از حالت شكنندگي خارج شود لذا پس از تحريم ويا شوك هاي بين المللي كه فشاري نيست به كار خود ادامه مي دهد ودر شرايط سخت هم مانع ضرر و زيان به مردم مي شود.
رضایی: بیگانگان فكر تغيير مرزها را از ذهن خود خارج كنند
ايشان مردمي كردن اقتصاد و دانش بنيان سازي ورقابت پذيري وتوسعه كار افريني را پيشران توليد ملي در اقتصاد مقاومتي ذكر كردند  وگفتند:باتوجه به بندهاي دهم تا دوازدهم اين سند كه روي مناطق آزاد و صادرات وسرمايه خارجي تاكيد شده است اقتصاد مقاومتي مصمم به حضور جدي اقتصاد ملي در تجارت بين المللي است
دكتر محسن رضايي با بر شمردن منابع طبيعي وانساني ونظام سياسي با ثبات ايران موقعيت كشور را براي يك جهش اقتصادي مناسب دانست و افزود: دو شرط اساسي براي جهش اقتصادي لازم است يكي تبعيت كردن از الگوي پيشرفت بومي وديگري حفظ استقلال و ثبات كشور وامنيت سازي در منطقه است، استقلال اجازه مي دهد كه ايران از همه كشورهاي جهان براي تجارت خود استفاده كند و ثبات باعث مي شود كه وقفه در پيشرفت كشور بوجود نيايد و امنيت سازي موجب تسهيل تحارت ما در منطقه مي شود.
ايشان در پايان گفتند كه حمايت از سرمايه گذاريهاي خارجي پاك كه حاكميت كشور را آسيب نزند مورد حمايت ما خواهد بود.
رضایی خطاب به كشورهاي خارجي گفت:  فكر تغيير مرزهاي بين المللي را از ذهن خود خارج كنيد و در امور داخلي كشورهاي منطقه مداخله نكنيد.
ايشان در اين همايش اعلان كردند كه منطقه آزاد كيش به عنوان منطقه آزاد مالي تبديل شود وبانكههاي بزرگ داخلي وخارجي به اينجا بيايند وبورس بين المللي انرژي در اينجا شكل بگيرد.
در همايش كيش سفراي خارجي وكار آفرينان كشور وروساي بانكهاي كشور ومسولين دولتي از جمله اقايان تركان وپور حسيني و خانم امين زاده وتعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند.
همچنین نمايشگاه دستاوردهاي مناطق آزاد و بانكها و بيمه و بورس در بخش جنبی همایش با حضور دكتر محسن رضايي افتتاح شد.
ارسال نظر