کد خبر: ۲۴۳۱|
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۰
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بامداد پنجشنبه پنجم آذرماه به منظور حضور در اجتماع بسیجیان استان هرمزگان وارد بندرعباس شد. تصاویر زیر بخشی از این دیدار را به نمایش می گذارند.
گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)گزارش تصویری حضور سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در استان هرمزگان (2)
کلید واژه های مطلب: هرمزگان ، بندرعباس ، جزایر سه گانه
ارسال نظر