تاکید دکتر محسن رضایی بر عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در ایران
کد خبر: ۳۱۸۸|
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۳
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین کنگره ملی – دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد در ایران گفت: جنگ نرم در مقابل اقتصاد اسلامی است که منتظر اتصال به سرمایه داری غرب است. چه 700 میلیارد دلار درآمد باشد، چه نباشد، تردید، اقتصاد ایران را نگه داشته است.
به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر رضایی»،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح چهارشنبه پنجم آبان ماه 1395 در تالار آیت الله مهدوی کنی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: ابتدا بایستی در سالگرد حضرت آیت الله مهدوی کنی، یادی کنیم از پیشکسوتان انقلاب و از یار امام و رهبری معظم و درود بفرستیم به روح آن مجاهد فداکار. متشکرم از فرزند برومند ایشان که به دانشجویان بها و اهمیت می دهند که به خود باوری برسند و وارد مقولات پژوهشی مورد نیاز ایران اسلامی بشوند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران از موضوعات مورد نیاز ما است. عملیاتی کردن اسلام در بستر اقتصادی ایران یک نیاز جامعه انقلابی ماست. همه انقلاب های دنیا به ایستگاه اقتصاد رسیده اند شکست خورده اند و آرمان هاشان را فدا کرده اند. ما ادعای این را داریم که این ایستگاه را با حفظ آرمان ها و ارزش ها پشت سر خواهیم گذاشت و این حرف بزرگی است. 
استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) گفت: در گذشته دین که وارد سیاست می شد و جایگاه حکومتی پیدا می کرد، مقابل مردم قرار می گرفت. بعدها غرب یک عقلانیت صوری وبری را جایگزین دین کرد و محور اداره جوامع قانون شد، قانونی که از عقلانیت ابزاری بر می خواست اما در اسلام این طور نیست. در اسلام، مردم و دین و دولت را نمی توان از هم جدا کرد. امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با اسلام پیوستگی دارد. همه این امور اجتماعی هستند و اجتماع بر فطرت انسان ها بنا شد و ماهیت اجتماعی بشر یک ماهیت الهی است. فطرت بشر با سرشت الهی اش، همراه شده است.مردم و دین دو روی یک سکه هستند و از یک خمیرمایه الهی برخاسته اند. همه امور باید الهی بشود یعنی مردمی و اسلامی بشود. جمهوری اسلامی برآیند این فکر است. سیاست در جمهوری اسلامی، مردمی و اسلامی شده است.  اقتصاد هم باید همین راه را طی کند. هم مردمی و هم اسلامی بشود تا یک مکتب مردم داری اسلامی شکل بگیرد. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در دوره های گذشته اقتصاد دولتی اقتصاد ایران را شکل می دادند. پس از پیروزی انقلاب نهاد سیاست با مردم و دین اشتی کرد اما اقتصاد همچنان فاصله زیادی با مردمی و اسلامی شدن دارد. هنوز دین و مردم بطور جدی وارد اقتصاد ایران نشده اند و همچنان دارای اقتصادی لیبرال زده و سرمایه دار ی زده ایم. اقتصاد ایران که از گذشته پایه ریزی شده است  در مقابل ورود انقلاب اسلامی و مردم به اداره اقتصاد ایستاده اند و به بازگشت اقتصاد غربی چشم دوخته اند. این انتظار موجب نوعی تردید در مدیریت اقتصاد کشور شده است . کسانی که از  ادغام اقتصاد ایران و سرمایه داری غرب طرفداری می کنند ، درصورت  تحقق آن  چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. چین راه ورود سرمایه داری به سیاست را بست و خود را محفوظ نگه داشت. رهبران چین گفتند: پنجره را باید با توری باز کرد تا مگس وارد نشود. آنها اقتصاد خود را غربی کردند اما از ورود دموکراسی و سایر مفاهیم غربی به عرصه سیاست جلوگیری کردند. ما اما می خواهیم دموکراسی باشد پس توری ای وجود ندارد تا جلو ورود حشرات را بگیرد.ب بنابراین خود اقتصاد باید متحول شود یعنی ما یک پنجره هوشمند راباید باز کنیم
استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران گفت: اقتصاد ایران بر سر دو راهی است. 37 سال است که اقتصاد ایران با تردید جلو می رود. ما در اقتصاد نیاز به یک نهضت داریم. تجربه این سالها نشان می دهد که اقتصاد مسلط بر کشور با اسلامی شدن و مردمی شدن، سازگاری ندارد. ریل اقتصاد ایران و نظم اقتصادی آن باید تغییر کند. سیاست های رهبری اگر در طریقتی نا همگون وناسازگار با اسلام ومردم  اجرایی شود، ابتدا به حاشیه می رود و بعد از آن فراموش می شود. در مقدمه اقتصاد مقاومتی رهبری معظم انقلاب بر بومی و علمی بودن اقتصاد مورد نظر انقلاب اشاره کرده اند که ویژگی هایش در متن آمده است. اقتصادی متکی بر دانش و فناوری و درون زا است که در مقابل دشمن نرم داخلی اقتصاد خواهد ایستاد. اقتصاد فعلی کشور در مقابل چنین خواسته ای مقاومت می کند. در 25 سال اخیر کره جنوبی از ما جلو زده است. اگر سیاست های رهبری در موضوعات اقتصادی اجرایی می شد، وضع اقتصاد ما ده برابر بهتر می بود. عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی از طریق غلبه بر موانعی که در داخل داریم مقدور است و راه عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی تنها  از یک برنامه نمی گذرد. از دل یک نهضت می گذرد که برنامه هایی در دل آن است. از شکل مرسوم مدیریت اقتصاد راهی پیدا نخواهیم کرد. نکته مهم اینجاست که مبارزه دو بعدی است. نفی و اثبات دارد. باید موانع موجود را کنار زد و نظریه و ساختار جدید را جایگزین کرد.با نفی نمی توانیم به جایی برسیم. باید نگرش های جدید را جایگزین کنیم.
فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت: در اسلام مالکیت متعلق به خداست و انسان نعمت های الهی را اجاره کرده است و مال الاجاره اش کسب رضایت الهی است. ارزش و منفعت در یک فعالیت جمعی حاصل می شود. تامین اجتماعی درغرب صدقه سری است و لی  عدالت دراسلام صدقه سری نیست در اسلام یک حق است. حقوق افراد بایستی به رسمیت شناخته شوند و کسی حق تعرض ندارد. اقتصاد اسلامی یک اقتصاد سیاسی – اجتماعی است و با رویکرد اقتصاد سیاسی متفاوت است. نباید تنها فرد و دولت را در آن دید. جامعه و دین هم اهمیت دارد. 
دکتر رضایی به رفتار عقلایی در غرب اشاره کرد و افزود: ارزش ها و اعتقادات در غرب متکی به نوع خاصی از عقلانیت است. اما در اسلام، عقل به عنوان یک پیامبر درونی شناخته می شود.اعتقادات در درون عقلانیت اسلامی وجود دارد. عقلانیت اسلامی نوع پنجم عقلانیت است و می تواند در ادامه عقلانیت وبر شناخته شود. دولت در اقتصاد اسلامی هدایتگری می کند و نه دخالتگری. باید موانع اجرایی این سیاست را از میان برداریم. 
این استاد اقتصاد در ادامه به اولویت های اقتصاد اسلامی و مقاومتی اشاره کرد و گفت: در سبک و الگوی اقتصادی بنگاه در اولویت نیست. منطقه، شهر و روستا اهمیت دارد. بنگاهها باید درخدمت جوامع شهری و روستایی باشند با مدیریت جهادی و ارزش های اسلامی می توانیم راه عملیاتی شدن اقتصاد را طی کنیم. این راه موانعی که دارد مقاومت می کند را باید برطرف کنیم. این یک جنگ نرم در مقابل اقتصاد اسلامی است که منتظر اتصال به سرمایه داری غرب است. چه 700 میلیارد دلار درآمد باشد، چه نباشد، تردید، اقتصاد ایران را نگه داشته است. در مدیریت جهادی و انقلابی می تواند این راه را ریل گذاری جدیدی انجام بدهد تا اقتصاد ایران به شکوفایی برسد و اقتصاد اسلامی عملیاتی بشود.
دکتر رضایی در پایان از دانشجویانی که با روحیه انقلابی و جهادی پیگیر اجرایی شدن سیاست های کلی نظام هستند تشکر کرد و گفت: در فضای باز و آزاد و مسئولانه در چارچوب انقلاب است که می توانیم زحمات مقام معظم رهبری را که من شاهد بوده ام ساعت ها برای کلمه به کلمه اسناد بالادستی وقت گذاشته اند، را ارج بنهیم و عملیاتی کنیم.

ارسال نظر